B.GREAT

Як вибрати курси A-Level?

Британські середні школи в основному пропонують такі предмети A-Level  на вибір:


Англійська мова та література, сучасні іноземні мови (включаючи французький, німецький, російський, китайський, японський і т. п.), Історія, стародавня історія, географія, математика, вища математика (тобто математика, яку можна вивчати як другий предмет), фізика, хімія, близько 40 курсів з біології, соціальної біології, бізнесу, економіки, політики, мистецтва, дизайну, бухгалтерського обліку, комп'ютерних технологій, релігії і т. п.

Базові вимоги до англійської мови з цих предметів можна приблизно розташувати в наступній послідовності від простого до складного.

(+ Являє складність англійської мови)
+ Математика, вища математика, бухгалтерський облік
++ Фізика
+++ Комп'ютер, Географія, ІКТ
++++ Хімія
+++++ Бізнес-навчання
++++++ Мистецтво
+++++++ Дизайн, Біологія
++++++++ Економіка
+++++++++ Політика, історія
++++++++++ Релігія, Психологія
+++++++++++ Англійська мова та література.

Як вибрати предмети на курс A-Level 


У порівнянні з британськими студентами, найбільшою перевагою українських студентів є математика. Українські студенти вивчили велику частину навчальної прграми у школу. Рівень математики українських студентів зазвичай такий же як і у британських. У світі повсюдно використовується велика кількість математичних формул, а вимоги до знання англійської мови мінімальні.


Крім того, британський A-Level ділить математику на два курси: математика і додаткова математика. В майбутньому, будь то природознавство або гуманітарні науки, математика стане необхідним базовим курсом в університеті.

Тому рекомендується, щоб переважна більшість українських студентів (незалежно від схильності до природничих чи гуманітарних наук) спочатку вибрали один з двох видів математики. Переконайтеся перед іспитом, що ваші знання є на високому рівні .

Студентам з хорошими науковими та інженерними знаннями слід вибирати: фізику, хімію, ІКТ, біологію та інші предмети;

Студенти, які вивчають гуманітарні науки, доцільно обрати: бізнес, бухгалтерський облік, економіка і географія.


Українські старшокласники явно знаходяться в невигідному становищі, якщо вони хочуть змагатися з британськими учнями з предметів таких як англійська література. Британська історія, психологія, релігія, політика і інші предмети вимагають не тільки високого рівня знання мови, а й широкого розуміння їх культури.  

Прийом студентів до британських університетів залежить від результатів екзамінів трьох курсів A-Level. Але якщо ви хочете вступити до Кембриджського і Оксфордський університети, необхідні отримати чотири п'ятірки.


Звичайно, якщо у студента англійська мова на високому рівні то вибір курсів буде більш гнучким.
Актуальні запитання